Dr. Szabó Imre Szilárd blogja

szabim.blog - munkaügyi kapcsolatok, munkajog

„Hiánypótló” adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal!

2016. május 17. - szabim.blog

statisztika-d00014d8e340a292ab563.jpg

Az alábbiakban a KSH, Munkaerőfelmérés 2015. II. negyedévi kiegészítő felvételének néhány meglepő adatsorát mutatom be, melyek munkaügyi kapcsolatainkat és kollektív munkajogunkat jellemzik.

Erősen csökkenő szakszervezeti taglétszám, stagnáló kollektív szerződéses lefedettség... További érdekességek az alábbiakban.

A részletes adatsor elérhető itt: http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_szerv

A kutatás módszertanáról bővebben: https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz21_kieg.html

 

1. Szakszervezeti szervezettségre vonatkozó kérdéscsoport:

(Az adatok értelmezéséhez és összevetéséhez ajánlom a témában korábban született bejegyzésemet, ami elérhető itt.)

 

15–64 éves alkalmazottak aszerint, hogy munkahelyükön működik-e szakszervezet

Működik:

913 034 (25,1%)

Nem működik:

2 270 508 (62,4%)

Nem tudja:     

453 215 (12,5%)

      Együtt:           

3 636 757 (100%) 

Néhány példa arra, hogy hol átlag feletti (25,1%) a szakszervezetek szervezeti jelenléte (a KSH adatfelvétele alapján a három legnagyobb szakszervezeti jelenléttel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás (59,3%)

Oktatás (51,8%)

Szállítás, raktározás (47,2%)

Néhány példa arra, hogy hol átlag alatti (25,1%) a szakszervezetek szervezeti jelenléte (a KSH adatfelvétele alapján a három legalacsonyabb szakszervezeti jelenléttel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Információ, kommunikáció (3,2%)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (4,3%)

Építőipar (5,4%)

15–64 éves alkalmazottak aszerint, hogy tagjai-e valamelyik szakszervezetnek

Tagja:

           328 829 (9,0%)          

Nem tagja:

3 231 054 (88,8%)

Nem tudja:

76 867 (2,1%)

Együtt:

3 636 750 (100%)

Különösen aggasztó, ha a szakszervezeti szervezettséget korosztályi bontásban vizsgáljuk. A 15-29 év közötti korcsoport alig 4,7%-a tagja valamelyik szakszervezetnek, a szervezettség pedig a korfán fölfelé haladva "növekszik" (az 55-64 közötti korcsoport több mint 12%-a szakszervezeti tag).

Néhány példa arra, hogy hol átlag feletti (9,0%) a szakszervezeti tagság szervezettsége (a KSH adatfelvétele alapján a három legnagyobb szakszervezeti lefedettséggel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás (29,0%)

Szállítás, raktározás (22,3%)

Oktatás (19,0%)

Néhány példa arra, hogy hol átlag alatti (9,0%) a szakszervezeti tagság szervezettsége (a KSH adatfelvétele alapján a három legalacsonyabb szakszervezeti lefedettséggel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Információ, kommunikáció (0,9%)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (1,4%)

Építőipar (2,0%)

Néhány példa a legnagyobb szakszervezeti taglétszámmal rendelkező nemzetgazdasági ágakra (a KSH adatfelvétele alapján az öt legnagyobb taglétszámmal rendelkező nemzetgazdasági ág).

Feldolgozóipar (64 883 tag)

Oktatás (58 693 tag)

Szállítás, raktározás (53 123 tag)

Humánegészségügyi, szociális ellátás (45 691 tag)

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (44 299 tag)

A szakszervezeti szervezettséget a munkahely tulajdonformája szerint vizsgálva rendkívül alacsony számot mutatnak a tisztán magántulajdonban lévő cégek (4,7%), valamivel "jobb" a helyzet az önkormányzati tulajdonban lévő munkahelyeken (8,5%), míg továbbra is erős a jelenlét a tisztán állami tulajdonú munkáltatóknál (19,5%).


 

2. Üzemi Tanácsokra vonatkozó kérdéscsoport

(A témakörhöz kapcsolódó tanulmányom elérhető ide kattintva)

 

15–64 éves alkalmazottak aszerint, hogy működik-e a munkahelyen munkavállalók által megválasztott üzemi tanács*

Működik:

651 504 (17,9 %)

Nem működik:

2 310 958 (63,5%)

Nem tudja:

674 289 (18,5%)

Együtt:

3 636 751 (100%)

Néhány példa arra, hogy hol átlag feletti (17,9%) az üzemi tanács/közalkalmazotti tanács/üzemi megbízott jelenléte (a KSH adatfelvétele alapján a három legnagyobb üzemi tanácsi jelenléttel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás (43,5%)

Szállítás, raktározás (32,8%)

Humánegészségügyi, szociális ellátás (29,6%)

Néhány példa arra, hogy hol átlag alatti (17,9%) az üzemi tanács/közalkalmazotti tanács/üzemi megbízott jelenléte (a KSH adatfelvétele alapján a három legalacsonyabb üzemi tanácsi jelenléttel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Információ, kommunikáció (2,2%)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (3,9%)

Építőipar (3,9%)

 

3. A munkavédelmi képviselőkre vonatkozó kérdéscsoport

 

15–64 éves alkalmazottak aszerint, hogy van-e a munkahelyen munkavállalók által választott munkavédelmi képviselő

Van:

1 065 521 (29,3%)

Nincs:

1 935 491 (53,2%)

Nem tudja:

635 745 (17,5%)

Összesen:

3 636 757 (100%)

Néhány példa arra, hogy hol átlag feletti (29,3%) a munkavállalók által választott munkavédelmi képviselők jelenléte (a KSH adatfelvétele alapján a három legnagyobb munkavállalók által választott munkavédelmi képviselői jelenléttel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás (48,8%)

Szállítás, raktározás (43,0%)

Humánegészségügyi, szociális ellátás (41,4%)

Néhány példa arra, hogy hol átlag alatti (29,3%) a munkavállalók által választott munkavédelmi képviselők jelenléte (a KSH adatfelvétele alapján a három legkisebb munkavállalók által választott munkavédelmi képviselői jelenléttel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Információ, kommunikáció (10,8%)

Ingatlanügyletek (12,1%)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (13,8%)

 

 4. Kollektív szerződésekre vonatkozó kérdéscsoport

(A témakörhöz kapcsolódó tanulmányom elérhető ide kattintva)

 

15–64 éves alkalmazottak aszerint, hogy van-e a munkahelyen érvényben kollektív szerződés 

Van:

749 871 (20,6%)

Nincs:

2 083 715 (57,3%)

Nem tudja:

         803 169 (22,1%)        

Együtt:

3 636 755 (100%)

A fenti számsor különösen érdekes annak fényében, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény jogpolitikai célja a szerződéses alapú szabályozás kibővítése a munkaviszonyokban, megnövelve a kollektív szerződések szabályozó szerepét. Ennek eléréséért a jogintézmény tartalma jelentős mértékben módosult. A törvény hatályba lépése előtt, a 2012-es adatok alapján összesen kb. 880-900 ezer munkavállaló dolgozott kollektív szerződés hatálya alatt (MKIR). Megállapítható, hogy a kollektív szerződéses lefedettség nem nőtt, sőt (?) (igaz, a nagy számú "nem tudja" válaszadók egy része is kollektív szerződés hatálya alatt dolgozhat).  

Minél többen dolgoznak egy adott telephelyen, annál valószínűbb, hogy létezik kollektív szerződés, a legalább 300 főt foglalkoztató telephelyeken megkérdezettek válaszai alapján a lefedettség eléri a 40%-ot (23,6% adott bizonytalan választ).

Néhány példa arra, hogy hol átlag feletti (20,6%) a kollektív szerződéses lefedettség (a KSH adatfelvétele alapján a három legnagyobb kollektív szerződéses lefedettséggel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás (45,0%)

Oktatás (38,9%)

Szállítás, raktározás (36,7%)

Néhány példa arra, hogy hol átlag alatti (20,6%) a kollektív szerződéses lefedettség (a KSH adatfelvétele alapján a három legalacsonyabb kollektív szerződéses lefedettséggel rendelkező nemzetgazdasági ág)

Információ, kommunikáció (4,8%)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (4,8%)

Építőipar (6,0%)

15–64 éves alkalmazottak aszerint, hogy a kollektív szerződés befolyásolja-e a megkérdezett bérét

Befolyásolja:

426 261 (56,8%)

Nem befolyásolja:

243 022 (32,4%)

Nem tudja:

           80 586 (10,7%)          

Együtt:

       749 869 (100%)      

Néhány példa arra ahol az átlagnál többen (56,8%) válaszolták azt, hogy a kollektív szerződés hatással van a bérre (a KSH adatfelvétele alapján a három leginkább érintett nemzetgazdasági ág)

Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás (68,8%)

Feldolgozóipar (63,2%)

Szállítás, raktározás (62,7%)

Néhány példa arra ahol az átlagnál kevesebben (56,8%) válaszolták azt, hogy a kollektív szerződés hatással van a bérre (a KSH adatfelvétele alapján a három legkevésbé érintett nemzetgazdasági ág)

Ingatlanügyletek (26,9%)

Információ, kommunikáció (28,1%)

Építőipar (37,8%)

15–64 éves alkalmazottak aszerint, hogy a kollektív szerződés befolyásolja-e a munkakörülményeket 

Befolyásolja:

420 413 (56,1%)

Nem befolyásolja

255 724 (34,1%)

Nem tudja:

73 734 (9,8%)

Együtt:

749 871 (100%)

Néhány példa arra ahol az átlagnál többen (56,1%) válaszolták azt, hogy a kollektív szerződés hatással van a munkakörülményekre (a KSH adatfelvétele alapján a három leginkább érintett nemzetgazdasági ág) 

Bányászat, kőfejtés (70,4%)

Feldolgozóipar (64,5%)

Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás (63,6%) 

Néhány példa arra ahol az átlagnál kevesebben (56,1%) válaszolták azt, hogy a kollektív szerződés hatással van a munkakörülményekre (a KSH adatfelvétele alapján a három legkevésbé érintett nemzetgazdasági ág) 

Ingatlanügyletek (26,9%)

Információ, kommunikáció (35,2%)

Építőipar (36,7%)

 

5. Sztrájkokra vonatkozó kérdéscsoport

(A témakörhöz kapcsolódó tanulmányom elérhető ide kattintva)

 

15–64 éves alkalmazottak aszerint, hogy előfordult-e sztrájkesemény a munkahelyen 2014-ben

Volt:

12 480 (0,3%)

Nem volt:

3 532 346 (97,1%)

Nem tudja:

91 928 (2,5%)

Együtt:

3 636 754 (100 %)

A fenti számsorhoz egyetlen ábra (Berki Erzsébet gyűjtése), pusztán szemléltetésül:

berki_05_1.png 

A piaci szféra területein is elvétve találunk munkabeszüntetéseket, amire általános magyarázat lehet a hazai sztrájkaktivitás klasszikusan alacsony mértéke és a szakszervezeti szervezettség alacsony volta; a közszolgáltatások (a gazdaság és társadalom mindennapi működésének alapfeltételeit biztosító szolgáltatások) területén a kérdés ennél jóval összetettebb

 

2016. május 18. 

Dr. Szabó Imre Szilárd

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://szabim.blog.hu/api/trackback/id/tr178726418

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.