Dr. Szabó Imre Szilárd blogja

szabim.blog - munkaügyi kapcsolatok, munkajog

Tények és tévhitek a T/3628 számon jegyzett, „A munkaidő-szervezéssel és a munkaerőkölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról” címet viselő törvényjavaslatról.

2018. december 05. - szabim.blog

tenyek_tevhitek-660x330.jpg

FIGYELEM! A lentiekhez képest ma éjszaka (december 6.) egy újabb módosító jelent meg Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága javaslatával (http://www.parlament.hu/irom41/03628/03628-0006.pdf). Így az alábbi értelmezés, (az 1. 2. 3. pontok) teljesen értelmüket vesztik, azok inkább "jogtörténeti", mintsem munkajogi elemzésnek tekinthetők.

Tovább

Szabó Imre Szilárd – Fodor T. Gábor: Soha nem elég? Avagy meddig rontható a munkajogi szabályozás?

Ugyanis nem teszi továbbra sem egyértelművé a jelenleg kifejezetten nehezen értelmezhető munkaidővel kapcsolatos joganyagot – mely így alkalmas a munkavállalók félrevezetésére is –, vagy éppenséggel egy kifejezetten káros gyakorlatot „pontosít”. Ilyen mindenekelőtt az egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a „havonta legalább egy pihenőnapot be kell osztani” szabálya a megszakítás nélküli, a több műszakos, az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló számára.

Tovább

Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a közúti közlekedés területén

boritokep.jpg

Szerzők: Fodor T. Gábor - Nádas György - Szabó Imre Szilárd

A kiadvány letölthető itt:

Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a közúti közlekedés területén

 A kiadvány tematikája röviden:

  • Az ágazat rövid bemutatása (tények, statisztikák, jogszabályi keret/háttér, stb.
  • Az ágazat munkaügyi kapcsolatainak szereplői, struktúrája, jellegzetességei
  • Kollektív alku az ágazatban és a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat – különösen tanácsadó – funkciójának lehetőségei
  • Tipikus, illetve potenciális kollektív munkaügyi konfliktusok, viták az ágazatban, illetve az alternatív vitarendezés lehetőségeinek feltérképezése
  • Nemzetközi kitekintés (pl. az adott ágazat európai ágazati szociális párbeszédjének „legjobb gyakorlatai”, stb.)

Gyermekes munkavállalókra vonatkozó szabályok családbarát munkahely munkavállalói szempontból

Írták: Dr. Gyurta Tibor Roland, Dr. Konta Éva Mercédesz, Dr. Szabó Imre Szilárd

A munka világában is egyre inkább előtérbe kerülnek a munka és a magán­élet összeegyeztetését célzó, e cél megvalósítását elősegítő intézkedések. A Jogpontok.hu oldalán ingyenesen letölthető a Gyermekes munkavállalókra vonatkozó szabályok családbarát munkahely munkavállalói szempontból című kiadványban bemutatják a várandós, kisgyermekes, családos munkavállalókra vonatkozó speciális munkajogi szabályokat, különös tekintettel az esélyegyenlőségre, az egyenlő bánásmód követelményére, a munkaszerződés módosítására, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra, a munkaidő beosztásra, a munkaviszony megszüntetésére, valamint a szabadság kérdéskörére. Kitérnek a munka és a magánélet összehangolását biztosító egyéb intézkedésekre, jó gyakorlatokra. A dokumentumban felsorakoztatják a szociális partnerek és a kollektív szerződések szerepét a családbarát munkahely megvalósításában.

Munkajogi kérdések az országgyűlési választásokról

valasztas_800x445.jpg

Írta: Dr. Szabó Imre Szilárd, munkajogi szakjogász, PhD hallgató

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2/2018 (I.11.) KE határozatában rendelkezett arról, hogy az országgyűlési képviselők választására 2018. április 8-án 06 és 19 óra között kerül sor.

Az Alaptörvény XXIII. cikke alapján a választásokon való részvétel valamennyi nagykorú, választójoggal rendelkező magyar állampolgár alkotmányos joga. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. 

Tovább

Szakszervezeti modellvitát!

A cikk eredeti megjelenési helye: http://ujegyenloseg.hu/szakszervezeti-modellvitat/

szakszervezeti1.jpg

Dr. Szabó Imre Szilárd (1990) munkajogi szakjogász, PhD hallgató.

Reflexió Kiss Ambrus „Szuverén-e a magyar szakszervezeti mozgalom?” című írására

Kiss Ambrus február 25-én megjelent írását kifejezetten előremutatónak és gondolatébresztőnek tartom, ugyanakkor igen vegyes érzések kavarogtak bennem azután, hogy olvastam a cikket, tanulmányoztam a Policy Agenda által kiadott „Szociális párbeszéd – egyeztetés és érdekérvényesítés a munka világában” című kiadványt, és meghallgattam a témában lezajlott február végi közbeszélgetést.

Tovább

A magyar kollektív munkajog egyes jogértelmezési kérdéseiről, Debreceni Jogi Műhely, 2017. évi (XIV. évfolyam) 3-4. szám (2017. december 30.)

cimlap.jpgDr. Szabó Imre Szilárd
PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Debreceni Jogi Műhely, 2017. évi (XIV. évfolyam) 3-4. szám (2017. december 30.).
Megjelenés helye:  http://www.debrecenijogimuhely.hu/aktualis_szam/3_4_2017/
DOI 10.24169/DJM/2017/3-4/6

Tovább

Beszélgetés a HrPortálon a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálatról (MTVSZ)

https://www.hrportal.hu/hr/elerheto-az-ingyenes-tanacsado-es-vitarendezo-szolgalat-20170927.html

Az ingyenes tanácsadás területe vitarendező szolgálattal is kiegészült. Tekintettel arra, hogy ez eddig ebben a formában nem létezett, így a szolgáltatással összefüggésben megkerestem dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi docenst (K.A.), illetve dr. Szabó Imre Szilárdot, a Munkástanácsok munkajogászát (SZ.I.), akik a szolgálat előkészítésében, működtetésében részt vesznek. Az alábbiakban a velük készült interjút közöljük.

Tovább

Az alternatív vitarendezés alanyai a munkavállalói oldalon; mitől kollektív egy érdekvita? (Szakszervezet, üzemi tanács)

szakszervezet_ut_kiadvany.png
Az alternatív vitarendezés alanyai a munkavállalói oldalon; mitől kollektív egy érdekvita? (Szakszervezet, üzemi tanács). Szerzők: Dr. Czuglerné Ivány Judit, Dr. Kun Attila, Dr. Szabó Imre Szilárd

  • Az üzemi/közalkalmazotti tanács (megbízott) rendeltetése és a működésére vonatkozó alapvető magyar és EU-s szabályok
  • A szakszervezet rendeltetése és a működésére vonatkozó alapvető magyar és EU-s szabályok. A szakszervezetek szerepe a munkajogi kapcsolatokban, a megváltozott munkajogi környezetben
  • Elhatárolási kérdések: szakszervezet és üzemi tanács rendeltetése, funkciója, feladatai
  • A nem szervezett munkavállalói csoportokat érintő viták rendezésének lehetősége

A kiadvány letölthető itt:

Az alternatív vitarendezés alanyai a munkavállalói oldalon; mitől kollektív egy érdekvita? (Szakszervezet, üzemi tanács). Szerzők: Dr. Czuglerné Ivány Judit, Dr. Kun Attila, Dr. Szabó Imre Szilárd